Vadība

Artis Puriņš
(Mākslinieciskais vadītājs)

Marga Apsīte
(Repetitore)

Gunta Rudene
(Repetitore)

Agnese Germa
(Baletmeistare)

Irēna Malaja
(Koncertmeistare)

Sandra Lūķe
(Koncertmeistare)

Birojs

Kristīne Pētersone
(Prezidente)

Karīna Plūmane
(Meiteņu trupas pārzine)

Jānis Zvērs
(Puišu trupas pārzinis)

Ieva Štolcere
(Finanšu pārzine)

Anna Bērziņa
(Meiteņu tērpu pārzine)

Artis Rābants
(Puišu tērpu pārzinis)

Vita Irbe
(Kultorgs)

Daiga Poda
(WEB administratore)