Liesma 2013Dziesmu un deju svētki vai Dziesmu un deju olimpiskās spēles – šķiet šis salīdzinājums būtu vistuvākais šiem brīnišķīgajiem svētkiem, kas notiek tikai reizi piecos gados. Šie svētki dejotājiem, dziedātājiem un visiem citiem kultūras mīlētājiem ir kā atskaites punkts par padarīto šo piecu gadu laikā. Un par vienu no svarīgākajiem notikumiem pirms pašiem svētkiem varam nosaukt deju skati, kad visi vēlas parādīt, cik labi ir sagatavojušies lielajam notikumam. Šajā gadā īpaši ir jūtams tas, ka visi vēlas parādīt to labāko sniegumu.

Arī Liesma ir gatava parādīt, cik labi ir sagatavojusi Deju svētku repertuāru, kuru spodrināja divu dienu garā nometnē Valgundē. Šo divu dienu laikā paspējām arī paviesoties pie TDA Lielupe, kuri mūs uzaicināja skaisto koncertu “Mēs Mīlam Dejā!”. Skaists koncerts, jautra ballīte, bet jau nākamajā rītā cēlāmies un sākām aktīvu darbu pie deju svētku dejām. Nopietns darbs, sportiskas aktivitātes pauzēs, garšīgas pusdienas un tam visam pāri dejotprieks – tā varam raksturot šo nometni. Paldies gan pedagogiem, gan birojam, kuri noorganizēja šo nometni, gan arī Valgundes kultūras centram, kuri uzņēma mūs savās viesmīlīgajās telpās.

Bet jau pavisam drīz kāpsim uz Ķīpsalas halles deju skatuves un dejosim no visas sirds, lai parādītu to, ka mēs mīlam to, ko darām. Žūrijas komisijas locekle Ingrīda Edīte Saulīte aicina dejotājus pirms skatēm nesatraukties: “Skate nav bubulis, ar ko baidīt. Tā ir reize, kad dejotāji var mobilizēties un parādīt sava darba rezultātus. Novēlu dejotājiem, lai tās emocijas, kuras iegūtas dejā, gandarī Jūs pašus un skatītājus!”

Mēs visi Liesmas dejotāji noteikti priecāsimies redzēt mūsu atbalstītājus skatītāju rindās, lai varam jūs iepriecināt ar savām dejām un vēlam arī veiksmi un dejotprieku visiem pārējiem skates dalībniekiem!

Trīs!!! Četri!!! – HAAAAAAAAAA!!!