”Svētki dejai”

spalva26.oktobra vakarā TDA ”Liesma” piedalījās horeogrāfes Ritas Spalvas jubilejas koncertā ”Svētki Dejai” , kur vairākos sastāvos kopā ar TDA ”Rotaļa” izdejoja 2 horeogrāfes dejas ”Putni Pavasarī” un ”Igrišku laiks Latgalē” . Koncerts kopumā pulcēja 35 dažādu paaudžu deju kolektīvus, kuri izdejoja skaistākās horeogrāfes  un viņas audzēkņu dejas , tai skaitā arī mūsu vadītāja deju ”Āzīša kadrilis sudmalās” .Šis koncerts bija sezonas pirmais koncerts šeit pat Latvijā , kā arī pirmais koncerts un atspēriena punkts mūsu jaunajiem dejotājiem, kuri jau paspēši labi iejusties mūsu sastāvā un lai arī ar nelielu uztraukumu, tomēr spēja parādīt sevi no labākās puses!