Dejas priekā savijies mūžs!

rsz_1rvphoto-345

Ir pagājusi tieši nedēļa kopš vērās priekškars un bungu rīboņai skanot, iesākās mūsu horeogrāfes, Deju svētku virsvadītājas, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieres jeb, vienkāršāk sakot, mūsu mīļās repetitores Margas Apsītes 70 dzīves un 50 darba gadu jubilejas koncerts.

 Pieņemam, ka tieši nedēļa ir īstais laika posms, kura laikā šī koncerta emocijas ir tā kārtīgi “nosēdušās” katra koncerta dalībnieka un skatītāja sirdī. Tomēr, tās vēl pa īstam vārdos ietērpt tāpat ir visai sarežģīti – tās pa īstam varēja baudīt koncerta laikā.

 Koncertā Margai mīļas latviešu un cittautu dejas izdejoja vairāki Latvijas vadošie tautas deju ansambļi. Skatītāji koncertu neraksturoja kā tipisku jubilejas koncertu – oficiālu , bet gan ļoti sirsnīgu un mīļu. Skatītājiem bija iespēja ne tikai baudīt dejotāju sniegumu, bet arī uzzināt daudz interesantus faktus par Margas dzīvi dejā. Piemēram – vai zinājāt, ka Deju svētku karoga idejas autore ir pati jubilāre? Turklāt, ne katra koncerta skatuvi rotā šis skaistais Deju svētku simbols.

 Jubilāre atzina, ka stāvot uz skatuves kopā ar Liesmu ir sajutusi ārkārtīgi lielu mīļumu un siltumu no mūsu puses. Ne velti – Liesma šo koncertu veltīja Margai, kā pateicību par līdzšinējo darbu, ko ļoti novērtējam un cienām.

Paldies jubilārei – Margai Apsītei, ik vienam dejotājam, kas savu dejas prieku ievija dejā, kā arī lieliskākajiem skatītājiem, no kuriem strāvoja īpaša enerģija, kas ļāva kājas celt augstāk un smaidīt no visas sirds un vairāk.