Koncertu cikls “AR SIRDI DEJĀ UN SVĒTKOS”

Koncertu programmas veidotas ar mērķi popularizēt un saglabāt visu Latvijas Deju svētku virsvadītāju daiļradi nākamajām paaudzēm.
Mūsu bagātība ir bijusi un ir dejas personību daudzpusība un viņu krāsainais pienesums svētku programmās.
Deju vēsture nav iedomājama bez tādiem horeogrāfijas vecmeistariem kā Milda Lasmane, Arvīds Donass, Harijs Sūna, Uldis Žagata, Vilis Ozols, Imants Magone, Ingrīda Edīte Saulīte, Aija Baumane, Uldis Šteins. Sākot ar X Deju svētkiem viņiem pievienojas jauni horeogrāfi – katrs ar savu rokrakstu: Jānis Ērglis, Jānis Purviņš, Ilze Mažāne, Ojārs Grasis, Ilmārs Dreļs, Elmārs Belinskis, Jānis Marcinkevičs, Arta Melnalksne, Gunta Skuja u.c.
Milda Lasmane un Bruno Priede ir likuši pamatus tai plaša vēriena lieluzvedumu tradīcijai , kādu to redzam šodien. Laukuma horeogrāfijās apvienoto kolektīvu izpildījumā krāšņi uzplaukst latvju raksti, kuri organiski piemīt latviešu tautas dejai.
Mēs dziedam un dejojam cauri laiku laikiem šodienā. Tautas mantojumu tālāk raksta mūsu dejas soļi. Cauri pagātnei, cauri kultūras slāņiem ir veidojusies mūsu šodienas esamība.
Koncertu ciklā „AR SIRDI DEJĀ UN SVĒTKOS” atcerēsimies un godināsim 53 Latvijas Deju svētku virsvadītājus no I līdz XV Deju svētkiem. Koncertos piedalīsies un Latvijas Vispārējo Dziesmu un Deju svētku virsvadītāju dejas izdejos Latvijas novadu deju kolektīvi, kuriem ir bijusi vai patreiz ir mākslinieciskā saikne ar Deju svētku virsvadītājiem:
I koncertā „No I līdz X Deju svētkiem” 2018.gada 5.maijā piedalīsies 12 deju kolektīvi – TDA Liesma, TDA Dancis, JDA Sadancis, JDK Austris, TDA Dzintariņš, TDA Katvari, TDA Rotaļa, TDA Vektors, TDA Zelta sietiņš, TDK Dzīpars, VPDK Mana Rotaļa, VPDK Vektors un LNO baleta mākslinieki.
II koncertā „No X līdz XV Deju svētkiem” 2018.gada 6.maijā piedalīsies 22 kolektīvi –
TDA Liesma, TDA Dancis, BDK Skabardzēni, JDA Bramaņi, JDA Ūsiņš, JDK Austris, JDK Pūpolītis, SDA Laima, SDK Baltābele, TDA Dzintariņš, TDA Gauja , TDA Līgo, TDA Rotaļa, TDA Teiksma, TDA Vidzeme, TDA Zelta sietiņš, TDK Zalktis, VPDK Daiļrade, VPDK Dziga, VPDK Oglīte, VPDK Svīta, VPDK Vidums.
Projekta vadītājs – Jānis Marcinkevičs
Režisore – Anna Jansone
Scenogrāfs – Visvaldis Asaris
Konsultante – Ingrīda Edīte Saulīte
Māksliniece – Laila Kocere
Projekta īstenotājs – SLO biedrība „Deju kolektīvu apvienība „Liesma””
Atbalsta Rīgas dome un VEF kultūras pils.
Biedrība „Deju kolektīvu apvienība „Liesma”” aicina apmeklēt Latvijas novadu deju kolektīvu koncertu ciklu „Ar sirdi dejā un svētkos”, atcerēties un godinat Latvijas Deju svētku virsvadītājus, kas dažādos laikos ziedojušas savu dzīvi, savas zināšanas un talantus Latvijai un caur saviem tautas deju kolektīvu dalībniekiem un viņu ģimenēm veicinājušas Latvijas kultūras tradīciju un vērtību saglabāšanu attīstību un nodošanu nākamajām paaudzēm.
Biļetes „Biļešu paradīze” kasēs un internetā.