10. Inčukalna deju svētki

Pagājušajā sestdienā, 18. maijā, TDA Liesma pavadīja īsteni vasarīgu dienu Inčukalnā, piedaloties 10. Inčukalna deju svētkos. Diena bija piepildīta ne tikai ar dejošanu, bet arī ar lieliskām emocijām un jautru noskaņojumu.

Vēl pat nebijām tikuši laukā no Rīgas, kad mūsu pašu Vita iekvēlināja kolektīvā nelielu sacensību garu, izsludinot foto konkursu “Liesma Inčukalnā”, kura mērķis bija iemūžināt mūsu dienu Inčukalnā un dalīties ar savām fotogrāfijām. Un jautrais sacensību gars tiešam tika uzturēts visas dienas garumā līdz pat nākamajai mēģinājuma dienai, kad uzzinājām, kurš tad tika kronēts par labākā mirkļa autoru. Bija bildes gan ar skaistajām Liesmas meitenēm, gan staltajiem vīriem, gan zirgiem un pat Liesmas “Zelta” sastāvu.

Koncertā Liesmojošie līdzās DA Pērle izdejoja teatrālo “Es gulēju maigu miegu”, lepno “Sasala jūrīna” un spēcīgo “Prūšu zemi”, kas nekavējoties kļuva par publikas favorītdeju. Savukārt, vieni paši skaistajā, saules apspīdētajā, estrādē izdejojām vienu no mūsu sezonas jaunākajām dejām “Ļauj ievām noziedēt”.

Bet pirms koncerts varēja sākties, bija nedaudz arī jāpabauda siltais laiks, tverot saules starus – tam par liecinieku kalpo nevieni vien apsārtušie meiteņu pleci, kas katrai tagad atgādinās par lielisko dienu savējo pulciņā.

Pavadot dienu sava mīļā kolektīva kompānijā, parādās neviltots smaids sejā. Mūs visus vieno ne tikai deja un mīlestība pret to, bet arī mīlestība pret šo kolektīvu un vienkārša savstarpējā draudzība, kas viz un rīb ik katrā mūsu šūniņā, kad esam visi kopā.

Milzīgs paldies organizatoriem, kuri uzņēma mūs Inčukalnā un ļāva patiesi izbaudīt visas pozitīvās emocijas, kas radās šajā saulainajā un dejas piepildītajā sestdienā! Paldies arī skatītājiem par nenogurstošo atbalstu gan gājienā, gan koncertā! Tiekamies nākamgad!