No sirds Liesmai

Deju kolektīvu apvienība „Liesma” , gatavojoties izcilā horeogrāfa Imanta Magones 85 gadu jubilejai, rīko labdarības koncertu „NO SIRDS LIESMAI” Vērmanes dārza estrādē 2019.gada 1.jūnijā. no plkst. 14.00 līdz 18.00.

Labdarības koncerta „NO SIRDS LIESMAI” mērķis ir savākt ziedojumus biedrības „Deju kolektīvu apvienība „Liesma””  telpu labiekārtošanai, radot mūsdienīgu vidi mākslai.

Ziedojumiem: A/S SEB Banka LV28UNLA0050013332706, 
Biedrība „Deju kolektīvu apvienība „Liesma””, reģistrācijas Nr. 40008229947

Pasākumu atbalsta: Rīgas Dome