Vārda dienas svētki

Pagājušajā trešdienā kalendāru rotāja skaistais Liesmas vārds. 18. septembris ir diena, kad visi Liesmas dejotāji – esošie un bijušie – sveic viens otru vārda dienā, jo mēs visi esam Liesma.

Šogad vārda diena iekrita trešdienā, kas nozīmēja, ka pārmaiņas pēc tikāmies trīs dienas no vietas vienas nedēļas ietvaros. Darba dienas beigās visi liesmojošie sanāca kluba koka zālē, kur kopīgiem spēkiem saklājām svinību galdu un lieliski pavadījām vakaru. Kā jau tradīcijām pienākas, svētkus iesākām ar ziedu valsi pie Raimonda Paula “Vēju stundā”. Pēdējie valša akordi līgani ieveda liesmiešus svētku aplī, kur katram bija dota iespēja novēlēt mūsu Liesmai kaut ko svētkos.

Svinībām ieņemot brīvāku gaisotni, nodevāmies sarunām un atmiņām par pagājušo sezonu vai pagājušo mēģinājumu. Ik pa laikam arī izkustinājām kājas un prātus, spēlējot saliedēšanās spēles, kas palīdzēja dejotājiem vienam otru labāk iepazīt.

Gribam vēlreiz novēlēt visām Liesmām, bet it īpaši mūsu pašu skaistajai, stiprajai, staltajai Liesmai laimi vārda dienā!