Ziemeļblāzma – mēs esam atpakaļ!

Novembris Liesmai izvērtās par ļoti spraigu mēnesi. To iesākām ar viesošanos pie DA “Pērkons” un ar atkal satikšanos ar Ziemeļblāzmas skatuvi, kur pēdējo reizi deju soli spērām pagājušajā marta skatē.

9. novembra koncertā izdejojām trīs dejas, katra no tām mums ir īpaša citādā veidā. Tec, laiviņa! ir to dejotāju sapnis, kuri labprāt ikdienā pārvietotos tikai ar griezieniem. Šajā koncertā deju izrādījām pirmo reizi, līdz ar to sezonas pirmais koncerts nāca ar nervus kutinošu pirmizrādi. Es gulēju maigu miegu liesmojošie varētu izdejot pat miegā un pilnīgi svešās vietās. Savukārt, Spēlē, spēlmani! ir Liesmai tuva deja, jo tās autors ir kādreizējais un ilggadējais TDA “Liesma” vadītājs un kolektīva vēstures stūrakmens Imants Magone.

Skatuves saimnieki, DA “Pērkons”, lieliski uzņēma mūs savās mājās. Caur Ziemeļblāzmas publiku strāvoja pozitīvā enerģija. Dejas solis bija raits un viegls. Mēs ar nepacietību gaidām nākamo reizi, kad varēsim sadejoties vienā dejas solī ar visiem lieliskajiem kolektīviem, kas piedalījās koncertā.

Paldies visiem organizatoriem, dejotājiem, skatītājiem un līdzjutējiem!