Ar jaunu sparu janvārī

Jauna degsme liesmojošo dzīslās un jauns spēks dejotājos pēc Jaunā gada sagaidīšanas. TDA Liesma janvāri pavadīja nopietnos mēģinājumos, lai iezīmētu pirmās jubilejas koncerta vēsmas (gaidāms 2021. gada aprīlī) un gatavotos mazākiem koncertiem, kas mūs gaidīja un vēl gaida tepat ap stūri.

2020. gada nometnes noslēgums

Jaunā dekāde nepaspēja vēl kārtīgi iesākties, kad jau attapāmies Baldonē, kur divas dienas pavadījām deju slīpēšanai paredzētajā nometnē. Tur ķērāmies klāt gan latviešu skatuviskās dejas klasikai, gan dažām jaunāko laiku dejām. Viss jau it kā zināms, bet tomēr nedaudz slīpējams. Pirmos rezultātus varēja skatīt 19. janvārī Majoru Kultūras namā, kur tautas deju koncertā Masku Danči ciemojāmies pie JDK Kaugurs. Piecās dejās un piecos tērpos aizvadījām emocijām piepildītu koncertu. Tai skaitā kaķu maskās, ko izmantojām publikas iemīļotajam hītam Es gulēju maigu miegu. Jūrmalniekiem bija iespēja arī redzēt divas TDA Liesma 2019./2020. gada sezonas pirmizrādes – Alsungas polku un Svētku soli.

Masku Danči Majoros. 19.01.2020.

Liesmojošie reti pēc koncertiem paņem atpūtas otrdienu, tādēļ jau divas dienas pēc koncerta visi atkal tikāmies savās mājās Rīgas Centrā, lai turpinātu mēģinājumu procesu. Janvāra lielākais dārgums, ko februāra sākumā izvedām tautās, bija Dejotprieks. Šķietami ierobežotajos mēģinājumu laikos nemaz nevarētu saskaitīt, cik stundas dejai tika atvēlētas. Kopīgais darbs noteikti pozitīvi atainojās 1. februāra koncertā Aizkrauklē – bet tas jau ir cits stāsts…