ES NĀKU NO “LIESMAS”
TIE IR MAĢISKI VĀRDI NE VIENAI VIEN DEJOTĀJU PAAUDZEI.

No “Liesmas” nāk Imants Magone un viņa dejas - “Skani , mana tēvu zeme”, “Vilksim košu zelta jostu”, “Alsungas polka”, “Svētku solis”, “Spēlē, spēlmani”, “Dancī savu nolūkoju”, “Sanāciet sadziediet, sadancojiet”, “Sanāciet sadancojiet” un citas. Imants Magone 1998. gadā kļuvis par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri. “Liesmā” radušās arī daudzas jaunā horeogrāfa Jāņa Marcinkēviča dejas - “Dansku ciema dancis”, “Kad mēs meitas precējām”, “Jedritvai polka”, “Semenovas kadriļa”. “Liesma” un “Liesmas” dejas ir daļa skaistajiem deju svētkiem, kādu nav nevienai citai tautai pasaulē.

No “Liesmas” izauguši daudzi Horeogrāfi un deju kolektīvu vadītāji - Brigita Čikste, Renāte Linde, Taiga Ludborža, Rita Spalva, Una Stakle, Zigrīda Teivāne, Gita Ūdre, Olga Žitluhina, Jānis Ērglis, Leons Zviedris, Ineta Ķirse, aktieri - Vita Vārpiņa, Dace Volfarte, Maija Ķirse, Rasa Riekstiņa, Egons Dambrovskis, Imants Vekmanis, sabiedriskie darbinieki - Kārlis Eihenbaums, Normunds Popēns un citi.

No “Liesmas” nāk pasaules pieredze un lepnums par savu tautu. “Liesma” koncertējusi gandrīz visās Eiropas valstīs - Polijā, Vācijā, Rumānijā, Bulgārijā, Grieķijā, Itālijā, Šveicē, Francijā, Spānijā, Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Beļģijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Ungārijā, Čehijā -, kā arī tālākās zemēs - Turcijā, Alžīrijā, Etiopijā, Japānā, Kanādā, Meksikā. No tautas deju konkursiem Ungārijā, Lielbritānijā un Spānijā ansamblis atvedis zelta medaļas.

No “Liesma” nāk pēctecības apziņa. No “Jautrā pāra” izaugusi “Liesma” un kļuvusi par tautas deju un mūzikas klubu ar 5 kolektīviem un vairāk nekā 600 dalībnieku. “Liesma” sākas no agras bērnības - Tautas deju ansamblī “Dzirkstelīte” jaunākie no vairāk nekā 200 dejotājiem ir tikai 3 gadus veci. “Liesma” nekad nebeidzas, jo par jauniem uzskata arī vidējās paaudzes deju ansambļu dejotāji.

vadībA

Liesmas paša sirdi ir mūsu vadība, kuri vienmēr iet kolektīvā priekš sarežģītajos mirkļos un virza mūsu dejotājus pretī izcilībai. Viņu dziļa aizraušanā, ekspertīze un gods nav tikai iedvesmojis mūsu dejotājus, bet ir pacēlis mūsu kolektīvu jaunā, aizraujošā līmenī.

Artis Puriņš

Mākslinieciskais vadītājs

Gunta Rudene

Repetitore

BIROJS

Liesmas birojs ir cilvēki ar dažādām talantīgām prasmēm un dzīvesprieku, kuri ir apņēmušies veidot draudzīgu un drošu vidi lai dejotāji jūt sev ka mājas un iedvesmo viens otro un katrs pats sev uz augšanu un tikšanu pie jauniem mērķiem.

Anna Madara Liede

Prezidente

Elsa Tirs

Finansiste

Zane Dmitrijeva

Meiteņu trupas pārzine

Raivis Pakalns

Puišu trupas pārzinis

Ansis Spruģevics

Kultorgs

Kristiāna Jansone

Sociālo tīklu pārzine

Georgijs Pliska

Vēsturnieks (arhīvists)