23/01/2019

“Svētki dejai” Latvijas Profesionālās baleta asociācijas 25 gadu jubilejas koncerts