Vadība

Artis Puriņš
(Mākslinieciskais vadītājs)

Gunta Rudene
(Repetitore)

Agnese Germa
(Baletmeistare)

Sandra Lūķe
(Koncertmeistare)

Birojs

Anna Madara Liede
(Prezidente)

Andris Belousovs
(Kultorgs)

Elsa Tirs
(Finansiste)

Paula Feldberga
(Sociālo tīklu pārzine)

Kristiāna Jansone
(Meiteņu trupas, tērpu pārzine)

Rinalds Celms
(Puišu trupas, tērpu pārzinis)

Jānis Tone
(Sabiedriskās attiecības)