Vadība

Artis Puriņš
(Mākslinieciskais vadītājs)

Gunta Rudene
(Repetitore)

Agnese Germa
(Baletmeistare)

Sandra Lūķe
(Koncertmeistare)

Birojs

Jānis Tone
(Prezidents)

Anna Madara Liede
(Kultorgs)

Santa Brice
(Finansiste)

Jete Anna Puriņa
(Sociālo tīklu pārzine)

Laura Bērtiņa
(Meiteņu trupas, tērpu pārzine)

Rinalds Celms
(Puišu trupas, tērpu pārzinis)